VI Edycja Warsztatów JOGI z prof. Januszem Szopą

Image removed.

Już 28.09 zapraszamy wszystkich na warsztaty praktyczne połączone z wykładem pt."Korzyści płynące z jogi dla współczesnego człowieka" prowadzone przez profesora Janusza Szopę.

Harmonogram:

10:00-12:00 - Asany-praktyka

12:00-13:00 - Przerwa na lunch

13:00-14:00 - Wykład "Korzyści płynące z jogi dla współczesnego człowieka"

14:00-14:45 - Relaksacja

15:00-17:00 - Asany-praktyka

Warsztaty poprowadzi Prof. dr hab. Janusz Szopa - Kierownik Katedry Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego  w Katowicach. Poprzednio – dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką, kierownik Zespołu Dydaktycznego Technik Relaksacyjnych i Jogi w AWF w Katowicach oraz rektor, prorektor, dziekan, dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki,  kierownik Zakładu Technik Relaksacyjnych i Jogi w Politechnice Częstochowskiej. 

Instruktor relaksacji, ćwiczeń jogi i kinezypsychoprofilaktyki. Posiadacz międzynarodowych dyplomów nauczyciela jogi wg metody Iyengara i Shivanandy. 

Twórca programów nauczania oraz wykładowca technik relaksacyjnych, kinezypsychoprofilaktyki, jogi, psychosomatyki i zarządzania stresem w polskich i zagranicznych uczelniach wyższych oraz programu kształcenia terapeutów uzdrowiskowych. 

Współorganizator i wykładowca programów europejskich, rządowych i samorządowych z zakresu rekreacji ruchowej dla osób w wieku dojrzałym. Od lat współpracuje z instytutami jogi oraz uczelniami indyjskimi.  

Organizator i wykładowca kursów instruktorskich z zakresu rekreacji ruchowej w oparciu o system fizycznych ćwiczeń jogi. Wypromował około 1200 instruktorów rekreacji ruchowej (jest to tytuł zawodowy w dziedzinie kultury fizycznej) w specjalności hatha joga, kinezypsychoprofilaktyka lub fitness – ćwiczenia psychofizyczne. 

Współtwórca naukowo-badawczo-szkoleniowego częstochowsko-katowickiego centrum jogi oraz naukowych konferencji o jodze. 

Kierownik studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa, które ukończyło około 300 słuchaczy.

Autor i współautor 3 książek oraz około 75 publikacji naukowych i kilkunastu artykułów popularyzatorskich z zakresu jogi i jej zastosowań w profilaktyce zdrowia, a także około 120 artykułów z zakresu nauk technicznych i nauk o zarządzaniu. 

Twórca sekcji jogi w Klubie Uczelnianym AZS Politechniki Częstochowskiej, Koła Naukowego Joga w AWF Katowice, współtwórca Stowarzyszenia Jogi Akademickiej (wiceprezes), Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara (wiceprezes 2003-2008) oraz innych organizacji zajmujących się promocją jogi.

Zapisy w recepcji klubu lub pod adresem recepcja@shausha.pl

Koszt uczestnictwa w Warsztatach:

Do 27.09.2019 - 119zł

Zapisy w dniu imprezy - 149 zł

Liczba miejsc ograniczona, gwarancją miejsca jest płatność za warsztaty przelewem na konto:

SHAUSHA Sport Club 

NR KONTA: 23 1240 1343 1111 0010 4683 5755
tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz dopisek "WARSZTATY JOGI 28.09.19".